O firmie

W 1991 roku według autorskiej technologii SEWACO THERM rozpoczęliśmy produkcję nowoczesnych elementów elewacyjnych oraz materiałów do termoregulacji budynków. Nasza technologia uzyskała wówczas w Instytucie Techniki Budowlanej „Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie”. W 1997 r. zdecydowaliśmy się sprzedać całą technologię SEWACO TERM austriackiej firmie Terranova (dziś Weber, Saint-Gobain).

W latach 1996 – 2000 uczestniczyliśmy we współfinansowanym przez Polską Akademię Nauk innowacyjnym projekcie systemu budownictwa mieszkaniowego z gipsu naturalnego i syntetycznego, który uzyskał świadectwa ITB. Systemem tym zrealizowaliśmy kilkadziesiąt domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.
W kolejnych latach testowaliśmy technologię budowy domów mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz obiektów komercyjnych opartą o wielowymiarowe lekkie płyty kompozytowe, której nadaliśmy nazwę System SEWACO. Wystąpiliśmy o certyfikaty i aprobaty techniczne ITB dla tej technologii. Dokonaliśmy zgłoszenia patentowego P.396140.
W wybudowanych w Systemie SEWACO w 2013 roku domach wielorodzinnych udało nam się uzyskać standard energetyczny NF40.

Aktualnie współpracujemy również z Politechniką Gdańską nad projektem wdrożenia do elementów Systemu SEWACO innowacyjnego  systemu  bariery termicznej z gruntowym akumulatorem ciepła dającym nie tylko ogromne oszczędności energetyczne ale również wysoki komfort cieplno-wilgotnościowy i akustyczny. Projekt ten jest współfinansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Cały czas aktywnie pracujemy nad dostępnością na rynku polskim i europejskim niskoenergetycznych i pasywnych domów w cenie przystępnej dla każdego.

Zrealizowaliśmy budowy kilkuset mieszkań oraz domów jednorodzinnych